วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การดุลสมการ รีดอกซ์

ทำได้โดย 
             1.การดุลแบบเลขออกซิเดชั่น    2 การดุลแบบครึ่งปฏิกิริยา

 การดุลแบบเลขออกซิเดชั่น
               หลักการ
                            1 หาเลขออกซิเดชั่นของธาตุ  ทราบตัวออกซิไดซ์ และตัวรีดิวซ์
                            2 ดุลจำนวนอะตอมของตุวออกซิไดซ์ และตัวรีดิวซ์ ทั้งด้านขวาและซ้ายของสมการ
                            3 ทำจำนวน อิเล็กตรอนที่ให้และรับให้เท่ากันโดยหาเลขที่เหมาะสมมาคูณ
                            4 ดุลจำนวนอะตอมของธาตุในสมการ
                            5 ตรวจสอบจำนวนอะตอมและประจุทั้งด้านซ้ายและขวาของสมการ

เช่น
             
Al   +  Zn2+  ----------------  Zn  +   Al3+
                Al ให้ 3e x 2  
Al   +  Zn2+  ----------------  Zn  +   Al3+
                         Zn2+ รับ2e x3         
เมื่อจำนวนe เท่ากัน ให้นำเลขที่เหมาะสมนั้น ใส่หน้าสาร ในที่นี้ 2 เป็นเลขเหมาะสมของ คู่ Al  และ 3 เป็นเลขเหมาะสมของคู่  Zn จะได้
               2Al   +  3Zn2+  ----------------  3Zn  +   2Al3+


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น